Giornata Missionaria Mondiale 2012

Giornata Missionaria Mondiale 2011

Giornata Missionaria Mondiale 2010

Giornata Missionaria Mondiale 2009

Giornata Missionaria Mondiale 2008

Giornata Missionaria Mondiale 2007

Giornata Missionaria Mondiale 2006

Giornata Missionaria Mondiale 2005

Giornata Missionaria Mondiale 2004


Giornata Missionaria Mondiale 2003

Giornata Missionaria Mondiale 2002

Giornata Missionaria Mondiale 2001

Giornata Missionaria Mondiale 2000

Giornata Missionaria Mondiale 1999

Giornata Missionaria Mondiale 1998

Giornata Missionaria Mondiale 1997

Giornata Missionaria Mondiale 1996

Giornata Missionaria Mondiale 1995

Giornata Missionaria Mondiale 1994

Giornata Missionaria Mondiale 1993

Giornata Missionaria Mondiale 1992

Giornata Missionaria Mondiale 1991

Giornata Missionaria Mondiale 1990

Giornata Missionaria Mondiale 1989

Giornata Missionaria Mondiale 1988

Giornata Missionaria Mondiale 1987

Giornata Missionaria Mondiale 1986

Giornata Missionaria Mondiale 1985

Giornata Missionaria Mondiale 1984

Giornata Missionaria Mondiale 1983

Giornata Missionaria Mondiale 1982

Giornata Missionaria Mondiale 1981

Giornata Missionaria Mondiale 1980

Giornata Missionaria Mondiale 1979

Giornata Missionaria Mondiale 1978

Giornata Missionaria Mondiale 1977

Giornata Missionaria Mondiale 1976

Giornata Missionaria Mondiale 1975

Giornata Missionaria Mondiale 1974

Giornata Missionaria Mondiale 1973

Giornata Missionaria Mondiale 1972

Giornata Missionaria Mondiale 1971

Giornata Missionaria Mondiale 1970

Giornata Missionaria Mondiale 1969

Giornata Missionaria Mondiale 1968

Giornata Missionaria Mondiale 1967

Giornata Missionaria Mondiale 1966

XXXVIII Giornata Missionaria Mondiale, 1965